ReadSoft får prestigefylld europeisk utmärkelse för ny programvaruplattform, ReadSoft DOCUMENTS

ReadSoft har fått en hedersutmärkelse vid “the Information Management 2004 Awards,” en av de främsta utmärkelserna inom hantering av affärsinformation. Priset delades ut vid en ceremoni i England och är ett erkännande för ReadSofts banbrytande programvaruplattform, ReadSoft DOCUMENTS.

ReadSofts programvaruplattform för dokumentautomation, ReadSoft DOCUMENTS, fick pris i kategorin ”Dokumenthanteringsprodukt - den mest spännande och innovativa dokumenthanteringsprodukten.” ReadSoft blev vald framför tolv andra finalister och nämndes även på slutlistan över kandidater i kategorin ”Årets produkt.” - Priset tilldelas organisationer som har haft visionen och förmågan att utveckla innovativa produkter som leder utvecklingen inom en viss bransch, säger Colin Kaye, VD på ReadSofts engelska dotterbolag som mottagit priset. Lanseringen av ReadSoft DOCUMENTS-plattformen tidigare i år är ett stort steg framåt för oss och vi är mycket glada över att detta har uppmärksammats med ett så prestigefyllt, europeiskt pris. - Lanseringen och utrullningen av ReadSoft DOCUMENTS och den växande efterfrågan på våra produkter för formulär- och fakturahantering öppnar upp nya möjligheter för oss. Vårt nya erbjudande kommer att ge oss möjlighet att hjälpa ännu fler företag, inom många olika branscher, att öka sin effektivitet med dokumentautomation, säger ReadSofts VD Jan Andersson. För mer information om utmärkelsen och tävlingen besök www.im2004.elanconf.co.uk Om ReadSoft DOCUMENTS ReadSoft DOCUMENTS är en komplett programvaruplattform för dokumentautomation. Den läser information från alla typer av dokument och hanterar dem i en strömlinjeformad process som kan integreras med kundens affärssystem. Den gör det även möjligt att skicka dokument elektroniskt mellan företag. Plattformen är uppbyggd av fem så kallade ”Automation Areas” som bildar ett komplett flöde från input till output. Speciella affärslösningar, så kallade ”business solutions” automatiserar hanteringen av olika sorters dokument som fakturor och formulär med mera. ------------------------------------------------ För mer information kontakta --------------------------------------- ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft Tel: 0708 – 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 – 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar