ReadSoft genomför åtgärdsprogram

Report this content

ReadSoft genomför åtgärdsprogram För att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat har ReadSofts styrelse och ledning fattat beslut om ett åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna. Åtgärdsprogrammet syftar till en personalreduktion med totalt 45-50 tjänster. Orsaken är att försäljningen är svagare än planerat och sannolikt kommer bolaget inte att nå ett positivt resultat för helåret 2002. Neddragningarna berör totalt 45-50 tjänster, varav drygt 20 i Sverige. Sänkta personalkostnader och andra besparingar förväntas ge 7-9 Mkr i minskade kostnader per kvartal, från och med början av nästa år. Kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet beräknas uppgå till 4-6 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalet i år. ReadSofts VD Jan Andersson: - ReadSofts försäljning för året är lägre än planerat och utsikterna till några förbättringar på marknaden under fjärde kvartalet är osäkra. Vår interna rapportering för september är ännu inte helt klar, men tredje kvartalet kommer att bli sämre än vi tidigare trott. Fjärde kvartalet är normalt den starkaste perioden under året, men sannolikt kan vi inte kompensera det tapp vi haft och nå ett positivt resultat för helåret. Vårt kassaflöde avviker i mindre omfattning från plan, men kommer totalt sett att vara negativt för året. Mot bakgrund av detta genomför vi nu ett åtgärdsprogram som beräknas reducera kostnaderna med 28-36 Mkr på årsbasis. Härigenom skapas förutsättningar för att nå ett positivt resultat och kassaflöde för år 2003, avslutar ReadSofts VD Jan Andersson. Delårsrapporten för tredje kvartalet presenteras den 25 oktober. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com För mer information vänligen besök: www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tolv dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. 2001 utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag" ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar