ReadSoft genomför riktad nyemission

ReadSoft genomför riktad nyemission Styrelsen i ReadSoft AB har idag fattat beslut om en riktad nyemission om SEK 20 miljoner med stöd av bemyndigande från bolagstämma. Nyemissionen har tecknats av H&Q Technology för vidareförsäljning till institutionella investerare. ReadSofts styrelse har fattat beslut om en riktad nyemission av 1.403.509 aktier av serie B med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 12 november 2001. Nyemissionen är ej hänförlig till det emissionsramavtal som ingicks mellan ReadSoft och Hagströmer & Qviberg Fondkommission den 25 oktober 2001. Teckningskursen har fastställts genom ett anbudsförfarande till SEK 14,25 per aktie, vilket ger ett emissionsbelopp på ca SEK 20 miljoner. Nyemissionen har tecknats av H&Q Technology och sålts vidare till svenska och internationella institutionella investerare. Emissionen syftar till att stärka ReadSofts marknadsposition och finansiella ställning. Det totala nominella värdet av de aktier som emitteras är SEK 140.351, vilket innebär att ReadSofts aktiekapital ökas till SEK 3.046.677. Efter genomförd nyemission uppgår antalet aktier i ReadSoft till 30.466.769, fördelat på 1.706.100 aktier av serieA och 28.760.669 aktier av serie B. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00060/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar