ReadSoft har fått europeiskt patent för INVOICES-teknologi

ReadSoft har fått europeiskt patent för INVOICES-teknologi Det svenska programvaruföretaget ReadSoft, som utvecklar programvaror för automatisk dokumenthantering, har fått ett europeiskt patentskydd för sin egenutvecklade teknologi för automatisk fakturahantering. Sedan tidigare har ReadSoft ett svenskt patent för programvaran INVOICES och nu har ett s.k. EPO-patent erhållits i flera europeiska länder. Totalt omfattas 13 europeiska länder av det nya patentet, däribland återfinns: Österrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna och Portugal. Patentet skyddar själva processen som gör det möjligt för programvaran att agera självlärande i sökandet efter relevant information på dokumenten. Tillvägagångssättet som INVOICES arbetar efter kan liknas vid människans då man söker av ett okänt dokument och med en kunskapsbas i botten har förmågan att förstå hur fakturan ska läsas och tolkas. - Utan tvekan är det en styrka att ha ett INVOICES-patent på de viktigaste marknaderna i Europa och det stärker vår position avsevärt. Bland annat visar det tydligt för kunder och partner att vår produkt besitter unika kvaliteter som nu skyddas mot plagiat. Konkurrenternas utgångsläge försämras då de inte kan kopiera den metodik vi använder och vi är givetvis mycket glada över att detta skett, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Vidare har ReadSoft sökt särskilt patent för INVOICES i USA. ReadSoft har även sökt patent internationellt för metoder som möjliggör helt elektronisk utväxling av fakturor och andra dokument mellan affärsparter. Vad är INVOICES? INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com ReadSofts verksamhet bygger på e-capture-konceptet, som omfattar läsning, tolkning, validering och överföring av all sorts information från e-brev, webb, fax och papper, med ett minimum av manuell hantering. Efter starten 1991 har ReadSoft, som var först med lösningar för ostrukturerad information på fakturor och för behandling av dokument i färg, utvecklats till världsledande, med dotterbolag i 12 länder och partners i ytterligare 70. Vi är stolta över branschens största, mest innovativa utvecklingsavdelning och en supportorganisation av samma kaliber. För mer information besök www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar