ReadSoft lanserar sitt SAP certifierade gränssnitt och blir SAP Software Partner

ReadSoft lanserar sitt SAP-certifierade gränssnitt och blir SAP Software Partner ReadSoft lanserar nu Eyes & Hands Integration Option Pack Version 1.0, ett certifierat gränssnitt för integration med mySAP.com affärssystem. Integrationen öppnar en helt ny marknad för Eyes & Hands Integration Option Pack och erbjuder kunderna snabbare ekonomiska rapporter och sänkta kostnader vid hantering av fakturor. Med ReadSofts nya Eyes & Hands Integration Option Pack Version 1.0, kommer manuell inskrivning av fakturor inte längre att krävas. Istället kommer alla inkommande fakturor att läsas automatiskt och matchas mot inköpsordern för att därefter föras in i SAP's affärsystem. Med ReadSofts Eyes & Hands Integration Option Pack, ett SAP certifierat gränssnitt, får kunden en högt automatiserad hantering av inkommande fakturor, oavsett vilket format det handlar om. Det kan röra sig om pappers- eller elektroniska fakturor i e-post eller överförda från hemsidor. Integrationsmotorn, Eyes & Hands Integration Option Pack, är certifierad av SAP för integration mot SAPs mySAP.comaffärsssystem. Installationen är enkel och kräver ingen ytterligare programmering. Dessutom presenterar idag ReadSoft att man har blivit medlem i SAPs SAP Software Partner Program. Inget annat programvaruföretag har ett så vidsträckt och kraftfullt partner nätverk för att koppla samman kunder med SAP partners. - ReadSoft får tillgång till en mycket stor marknad med ett certifierat gränssnitt mot SAP. SAP har ett nätverk av partner som vi nu ansluts till och som vi hädanefter kan arbeta med. Eftersom en stor del av världens stora företag idag använder SAPs affärssystem, innebär vår SAP certifiering stora strategiska fördelar för både ReadSoft och våra kunder, säger ReadSofts VD Jan Andersson. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". SAP, mySAP.com and all other SAP products and services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and several other countries. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective companies. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00460/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00460/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar