ReadSoft levererar globalt till ABB

ReadSoft levererar globalt till ABB Rivstart för elektroniskt fakturahanteringsprogram ReadSoft kommer tillsammans med norska partnern DocNet att leverera mjukvaran Eyes & Hands INVOICES till ABBs bolag under en treårsperiod. ABB kommer att använda produkten för att registrera och tolka sina leverantörsfakturor elektroniskt. ReadSoft beräknar att affären är företagets största hitintills. Under 1999 köpte ABB mjukvaran Eyes & Hands INVOICES till Sverige och Norge, och i dagarna har ett globalt ramavtal skrivits på. Initialt gäller implementeringen tjugofyra ABB bolag och man har för avsikt att implementera ett "shared service" koncept, vilket innebär att bl a alla fakturor samlas, scannas och tolkas centralt och sedan skickas vidare ut i bolagen för attestering och arkivering. Detta beräknas ge koncernen betydande rationaliseringsvinster. Norska IT leverantören DocNet kommer att leverera den totala e-business lösningen, vilket även innefattar workflow- och arkiverings-applikationer. Jan Andersson, VD för ReadSoft, kommenterar: "Naturligtvis betyder detta ramavtal mycket för ReadSoft. Vi bedömmer att det är vår största affär någonsin och det visar verkligen vilken potential vår nya produkt INVOICES har. Det finns många stora multinationella företag som har samma behov som ABB och vi riktar i första hand vår marknadsföring av INVOICES mot den typen av bolag". Eyes & Hands INVOICES är ett system för automatisk registrering och datafångst av inkommande fakturor. Systemet har unik karaktär som saknar motstycke hos konkurrenter. INVOICES har förmåga att lära sig hur en faktura ser ut och var på dokumentet informationen finns, vilket gör det enkelt nästa gång en faktura ska läsas från samma leverantör. Denna successiva inlärning är världsunik för ReadSoft. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Kristina Kisthinios, Informationsansvarig Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tio dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar