ReadSoft levererar tung affärsnytta till Calcia, ledande cementtillverkare i Europa

ReadSoft levererar tung affärsnytta till Calcia, ledande cementtillverkare i Europa ReadSoft har sålt programvaran INVOICES till en av Europas största cementtillverkare, Ciments Calcia i Frankrike. Calcia har valt ReadSoft för att ta steget över till elektronisk hantering av leverantörsfakturor. INVOICES sammankopplas med Calcias affärssystem SAP R/3® och kommer att sänka kostnader i hanteringen av 200 000 fakturor årligen. Med 10 fabriker, 11 distributionscentraler, 1500 anställda och en tredjedel av all cementproduktion i Frankrike är Ciments Calcia den ledande aktören på den franska marknaden. När företaget sökte nya vägar för att effektivisera interna processer bestämde de sig för att lansera elektronisk fakturahantering. Efter noggrann utvärdering valde Calcia ReadSofts patenterade programvara INVOICES och dess certifierade koppling till affärsystemet SAP R/3®. INVOICES kommer att läsa och processa 200 000 fakturor som skickas in från 30 000 leverantörer årligen. Lösningen omfattar hela arbetsflödet kring fakturahanteringen, inklusive attest och arkivfunktioner. Tätt sammankopplat med Calcias affärssystem kommer det manuella arbetet med fakturorna att minimeras och därmed möjliggörs betydande besparingar och tidsvinster. Systemet sätts på plats i samarbete med ReadSofts franska partner Plaut Consulting, ledande specialister inom SAP-integrationer. - Det är spännande med ännu en "dörröppnare" in till en global företagssfär. Installationen är en av våra större i Frankrike och kommer att utgöra en värdefull referens för vidare försäljning in i denna koncern. Vår certifierade koppling med SAP och vår långa lista av SAP- relaterade kunder har givetvis spelat en viktig roll i det faktum att vi vunnit denna affär, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Ciments Calcia är det franska dotterbolaget till Italienska Italcementi Group som är en världsledande aktör inom cementproduktion. Den globala koncernen har verksamheter i Belgien, Bulgarien, Kanada, Egypten, Spanien, USA, Frankrike, Grekland, Italien, Indien, Kazakhstan, Marocko, Puerto Rico, Thailand och Turkiet. Vad är INVOICES? INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Om ReadSoft ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar