ReadSoft och CSSI samarbetar kring Microsoft Great Plains-integrationer i USA

ReadSoft och CSSI samarbetar kring Microsoft Great Plains-integrationer i USA ReadSoft har skrivit ett strategiskt betydelsefullt avtal med de amerikanska affärssystemkonsulterna Computer Support Services, Inc. (CSSI). Samarbetet omfattar ReadSofts teknologi för elektronisk fakturahantering och adresserar de 27 500 små- och medelstora företag i USA som använder Microsofts ekonomiprogramvara Great Plains. CSSI har nyligen utvecklat GPx, en produkt som binder ihop Microsofts ekonomiprogramvara Great Plains med Documentum ApplicationXtender, en ledande content management-lösning. GPx gör det möjligt att knyta exempelvis skannade dokument, excelblad, e-post etc, till specifika transaktioner inuti affärssystemet Great Plains. ReadSofts patenterade programvara INVOICES gör det nu möjligt att automatiskt extrahera data från inkommande fakturor in i systemet. Den nordamerikanska partnern kommer att återsälja INVOICES i synergi med sitt eget erbjudande. - Det nya samarbetet mot Microsoft/Great Plains-användare är en naturlig fortsättning på vår strategi att koppla samman INVOICES med ledande ekonomi- och affärssystem. Med detta samarbete med CSSI, som är starka i ett växande marknadssegment, kan vi erbjuda en komplett lösning för dokumentautomation, content management, och integration mot Microsofts Great Plains-mjukvara, säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. - CSSI har designat sin grundteknologi för att bädda in content managementlösningar inuti andra affärssystem, säger Tom Erickson, VD vid CSSI. När vi nu integrerar ReadSofts INVOICES för att överföra data direkt från papper in i Great Plains, blir vårt erbjudande ännu kraftfullare. ------------------------------------------- För mer information kontakta: ---------------------------------------------------- ReadSoft AB Jan Andersson, VD Tel: 042 - 490 21 34 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 042 - 490 21 37 E-post: olof.engvall@readsoft.com Om CSSI Computer Support Services, Inc (CSSI), är en affärssystemkonsult i Pennsylvania, USA. CSSI började med Dokumenthantering i mitten på 1990-talet. Deras försäljning har följt den växande Content Managementbranschen men efter introduktionen av GPx har efterfrågan ökat lavinartat från Great Plains användare i USA. Om ReadSoft ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20110/wkr0010.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar