ReadSoft säljer automatisk fakturahantering till den finska servicebyrån Atkos

ReadSoft säljer automatisk fakturahantering till den finska servicebyrån Atkos Atkos, en av den finska Posten helägd servicebyrå, utökar nu sitt användande av ReadSofts system för automatisk datafångst. Efter att i sju år läst, tolkat och verifierat blanketter och formulär med hjälp av Eyes & Hands FORMS väljer nu Atkos att även automatisera hanteringen av fakturor. Eyes & Hands INVOICES kommer att integreras med Atkos tjänster för automatiserad datafångst av 700 000 leverantörsfakturor årligen. Sedan flera år har Atkos använt programvaran FORMS för att hantera stora volymer av formulär och blanketter från olika företag i Finland. Nu utvidgar Atkos sin användning av system för automatisk datafångst och erbjuder sina kunder automatisk hantering av även leverantörsfakturor. ReadSofts INVOICES ska läsa, tolka och verifiera fakturor i ett automatiserat system som i det närmaste helt undanröjer behovet av manuell hantering av fakturor. - I Sverige är redan INVOICES ett beprövat och uppskattat verktyg som används av en mängd företag och servicebyråer, såsom Dokumenthuset och Posten. Men fortfarande hanterar merparten av företag och organisationer sina fakturor manuellt, dvs de sprättar upp kuvert, läser av fakturorna en efter en för att därefter skriva in informationen i sitt ekonomisystem. INVOICES erbjuder avsevärda fördelar både vad gäller tidsvinst, kostnad och datakvalitet. För servicebyrån Atkos öppnar sig nu en ny marknad i Finland i och med installationen av INVOICES, säger ReadSofts VD Jan Andersson. De egentliga pappersfakturorna kommer inte att nå Atkos kunder utan dessa skickas istället direkt till Atkos som scannar och tolkar den relevanta informationen på kundens fakturor. Efter att fakturorna är tolkade skickas sedan den elektroniska datan vidare till kundens affärsdatasystem. För Atkos var det naturligt att välja ReadSofts INVOICES. - Vi har använt ReadSofts FORMS produkt sedan 1994 och har goda erfarenheter av både produkt och företag så var det naturligt att vända sig till samma leverantör när vi nu sökte efter en ny produkt för automatisk datafångst. Vi tror också att vi i framtiden kan åstadkomma synergieffekter med FORMS och INVOICES, avslutar Marko Karppinen, Produktionschef hos Atkos. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00470/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar