ReadSoft skriver avtal med Bluebird Systems

ReadSoft skriver avtal med Bluebird Systems ReadSoft har knutit ett mångmiljonavtal (SEK) med Bluebird Systems, en amerikansk utvecklare av Management Software. Bluebird Systems är en USA- baserad samarbetspartner med PeopleSoft som erbjuder totallösningar inom elektronisk dokumenthantering. Avtalet gäller ReadSofts produkter för automatisk datafångst Eyes & Hands FORMS och INVOICES som skall integreras i Bluebirds produktlinje. ReadSofts programvaror för automatisk datafångst Eyes & Hands FORMS och INVOICES kommer att integreras i Bluebirds elektroniska dokumenthanteringsprodukt, ODOC. Den sammanflätade produkten erbjuder en konkurrenskraftig helhetslösning för såväl traditionell datafångst som elektroniska arbetsflöden och arkivering. - Efterfrågan på avancerade lösningar för elektroniska dokumentflöden, med datafångst-möjligheter, växer snabbt när ERP marknaden nu mognar. Kunderna söker efter totallösningar som kan effektivisera deras arbetsflöden av information och dokument. Avtalet med Bluebird är ett fint exempel på hur ReadSoft kan samarbeta med leverantörer av sådana system samt deras globala partner, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Bluebird Systems utvecklar och säljer ODOC, ett arbetssystem konstruerat för att ge organisationer möjligheten att ersätta tidskrävande hantering av pappersformulär, med effektiva elektroniska informationsflöden. Bluebird Systems VD, Hal Tilbury förklarar varför de valde ReadSofts system för automatisk datafångst: - För att kunna bygga en komplett produktserie behövde vi integrera spjutspetsteknologi inom automatisk datafångst. ReadSofts programvaror utgör det perfekta komplementet till våra lösningar. Detta ger i sin tur oss möjlighet att erbjuda kunder datasystem som innebär miljonbesparingar för dem, avslutar Hal Tilbury. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 042-490 21 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tolv dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar