ReadSoft släpper nya versioner av programvaror

ReadSoft släpper nya versioner av programvaror I samband med ReadSofts framtidsforum Read the Future i spanska Malaga släpper det svenska programvaruföretaget ett antal tekniska nyheter. ReadSofts produkter för automatisk datafångst, Eyes & Hands FORMS och INVOICES, erbjuds nu med avsevärt förbättrad funktionalitet. De nya versionerna går under namnen FORMS 5-2 samt INVOICES 5-2. Allt kortare utvecklingscykler är bakgrunden till att ReadSoft väljer att tre gånger om året tillhandahålla programuppdateringar eller Shuttle Releaser, som de kallas. Tilläggsfunktioner, s k Option Packs, trimmar och förbättrar kundernas system för automatisk datafångst. - Att vi förkortar utvecklingstiderna och därmed oftare förser våra kunder med bättre funktionalitet är viktigt för att behålla vårt försprång på marknaden, säger ReadSofts VD Jan Andersson. De nya produktuppdateringarna innebär stora förbättringar för både Eyes & Hands FORMS och INVOICES. Möjligheterna att fånga och tolka information från e-mail har nu utökats och en faktura som skickas i ett e-mail kan läsas av företagens datorer utan att först skrivas ut på papper. Med de nya versionerna följer också förbättrade möjligheter till central övervakning av produktionsflödet vid stora installationer. En monitorfunktion med webbgränsnitt har utvecklats för att operatörerna från t ex Internet skall kunna manövrera och övervaka processen. Eyes & Hands FORMS 5-2 och INVOICES 5-2 har också fått bättre funktioner för att tolka färger på formulär och fakturor. Produktreleaserna, s k Shuttle Releaser, innebär att ReadSoft nu lämnar årsbaserade uppdateringar bakom sig. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tolv dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00490/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar