ReadSofts bokslutskommuniké 2002

ReadSofts bokslutskommuniké 2002 * Omsättningen för 2002 uppgick till 282,9 (295,8) Mkr * Resultat efter finansnetto för 2002 blev -36,5 (-89,3) Mkr * Omsättningen för fjärde kvartalet blev 86,0 (91,1) Mkr * Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet blev 2,6 (-17,2) Mkr * Positivt kassaflöde med 7,1 (11,2) Mkr i fjärde kvartalet * Likvida medel uppgick till 42,7 (58,7) Mkr, inklusive outnyttjad checkkredit * Ett besparingsprogram genomfördes som beräknas ge ca 30 Mkr i minskade kostnader på årsbasis * ReadSoft nådde viktiga framgångar med INVOICES inom SAP segmentet * Partneravtal etablerades bl a med Oracle och IBS * ReadSoft erhöll utmärkelsen "Best of AIIM" För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller informationschef Olof Engvall på 0708 - 37 6670. Besök dessutom gärna www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00920/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00920/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar