ReadSofts delårsrapport januari - juni 2004 (För hela rapporten se bifogat dokument eller hemsida www.readsoft.com

ReadSofts delårsrapport januari - juni 2004 (För hela rapporten se bifogat dokument eller hemsida www.readsoft.com) · Omsättningen för första halvåret ökade med 11 procent till 159,2 (143,2) Mkr · Resultatet efter skatt för första halvåret blev 4,2 (3,7) Mkr · Resultat per aktie för första halvåret blev 0,14 (0,12) kr · Omsättningen för andra kvartalet ökade med 19 procent till 87,0 (73,4) Mkr · Resultatet efter skatt för andra kvartalet 7,8 (2,6) Mkr · Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,26 (0,09) kr · Kassaflöde för första halvåret blev 3,6 (-5,9) Mkr VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2004 Andra kvartalet 2004 innebar fortsatt fokus på lansering och utveckling av ReadSofts nya produktplattform ReadSoft DOCUMENTS. Efter startskottet tidigare under våren inleddes utrullningen till flertalet av ReadSofts marknader. ReadSoft DOCUMENTS förstärker ReadSofts ställning på den globala marknaden för automatisk dokumenthantering och är en betydande breddning av erbjudandet. Programvaran INVOICES såldes till ett flertal större företag i Europa och en av ReadSofts hittills största INVOICES-affärer ägde rum i Frankrike. En av Europas största kedjor inom detaljhandel investerade över fem miljoner kronor för att automatisera hanteringen av drygt en miljon fakturor om året med planer att öka till två miljoner fakturor årligen. Framgången för ReadSoft i Frankrike är mycket stark och kunder som STILL, Thomas Cook, Schneider Electric och BASF har alla valt automatisk dokumenthantering från ReadSoft under perioden. ReadSofts integration mot SAP affärssystem fortsätter att vara en framgångsfaktor för försäljningen av INVOICES. En av många nya kunder inom SAP-sfären är Arla Foods i Danmark och England som valt att koppla samman INVOICES med SAP R/3 Affärssystem. Arla Foods kommer att tolka och verifiera över en halv miljon fakturor om året på dessa marknader. Under kvartalet slöts ett försäljningsavtal med CSC Sverige, en del av Computer Sciences Corporation. Partneravtalet gäller återförsäljning och installation av programvaran FORMS. Vodafone Sverige är den första gemensamma kunden som kommer att automatisera registreringsrutiner med hjälp av programvaran. Ordinarie bolagsstämma i Helsingborg valde in Anna Söderblom i ReadSofts styrelse. Anna Söderblom är investeringsansvarig på Industrifonden och har en bakgrund med ledande uppdrag inom IT- och programvaru-sektorn. VD Jan Andersson har valts till styrelseledamot i branschorganisationen AIIM (The Association for Information and Image Management). AIIM som grundades på 1940-talet är den ledande organisationen för aktörer inom input och output sektorn i Nordamerika och Europa. Strax efter inträdet i den internationella styrelsen röstades Jan Andersson in i styrelsens exekutiva kommitté. För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 34 eller informationschef Olof Engvall på 042 - 490 21 37. Besök dessutom gärna www.readsoft.com. Om ReadSoft ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20670/wkr0010.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar