Swedish Match väljer dokumentautomation från ReadSoft

Tobakskoncernen Swedish Match har valt ReadSofts programvara för att effektivisera ordermottagningen i sitt dotterbolag Swedish Match Distribution. ReadSoft DOCUMENTS for Forms minimerar det manuella arbetet med att läsa och bearbeta ordersedlar som skickas in av kunderna ute i landet. Ordern är en av ReadSofts största inom formulärhantering i Sverige så här långt i år.

Varje dag beställer Swedish Match Distributions kunder stora mängder tobaksprodukter till sina affärer. En stor andel av dessa beställningar faxas in och fram tills idag har beställningarna hanterats manuellt. För att effektivisera läsning och hantering av kundernas ordrar har Swedish Match Distribution beslutat sig för att automatisera processen med hjälp av teknik för dokumentautomation. Valet föll på ReadSoft vars installation hos kunden automatiserar läsningen av 100 000 beställningar om året. - Våra lösningar lämpar sig mycket bra för att automatisera arbetet med att registrera och bearbeta orderinformation. Kunden slipper monotont inskrivningsarbete och kan frigöra resurser för mer värdefulla uppgifter. Att programvaran kan sammanställa ordrar med precision och snabbhet innebär också att Swedish Match Distribution kan agera snabbare gentemot sina kunder, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Swedish Match Distribution är ett fristående bolag inom Swedish Match-koncernen med uppgift att tillhandahålla distributionstjänster på den svenska marknaden. Bland uppdragsgivarna finns samtliga större tobaksbolag som är verksamma i Sverige. Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Forms? Programvaran läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med hantering utförd manuellt. ------------------------------------------- För mer information kontakta: ---------------------------------------------------- ReadSoft AB Jan Andersson, VD Tel: 0708 – 38 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 – 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar