Flaggningsmeddelande

Report this content

Scandinavian Real Heart AB (Real Heart eller Bolaget) meddelar att Bolagets näst största aktieägare, Gunnar Nihlén genom sitt närstående bolag, i samband med den genomförda företrädesemissionen har minskat sitt aktieinnehav från 10,51% till 8,45% 

Scandinavian Real Hearts näst största aktieägare, Gunnar Nihlén har tecknat 5 450 st aktier i Bolaget i samband med företrädesemissionen och flaggar härmed för sitt minskade ägande i Bolaget genom Frontus AB. Före företrädesemissionen ägde Gunnar Nihlén 1 172 449 aktier motsvarande 10.51% av kapital och röster och efter företrädesemissionens genomförande äger Gunnar Nihlén 1 177 899 aktier motsvarande 8, 45% av kapital och röster.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Prenumerera

Dokument & länkar