Extra bolagsstämma

Efter framställan från Columna Fastigheter AB, största ägare i Realia, kallar styrelsen till extra bolagsstämma i Realia AB (publ) tisdagen den 8 augusti 2000 med anledning av de ägarförändringar som skett i Columna. Förutom sedvanliga ärenden vid en extra bolagsstämma kommer val av ny styrelse och arvode till styrelsen att behandlas. Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras senare. Stockholm den 20 juni 2000 REALIA AB Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna Sven-Ane Friberg, VD, tel 08- 441 12 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar