Nya Realia-affärer förstärker årets resultat

Nya Realia-affärer förstärker årets resultat Realia har i början av oktober månad slutfört tre försäljningar av fastigheter till av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningar. Dels en fastighet i Hägersten, Stockholm och två fastigheter i Sundbyberg. Totalt omfattar försäljningarna 5.074 kvadratmeter varav bostäder 4.640 kvadratmeter. Den totala köpeskillingen uppgår till 58,7 MSEK och innebär en reavinst på drygt 17 MSEK och ett likviditetstillskott på 20,8 MSEK när samtliga försäljnings-omkostnader är fråndragna. Stockholm den 4 oktober 2000 REALIA AB För ytterligare information kontakta gärna Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Katrine Winberg, tel 08-441 12 26 Realia AB är ett fastighetsbolag som sedan 11 år är noterat på OM Stockholms-börsens O-lista. Vårt fastighetsbestånd är idag drygt 1,1 miljon kvadratmeter. Cirka hälften är bostäder. Realias affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i Sverige med stark inriktning på resultat- och värdetillväxt samt att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva bostäder och lokaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar