Nya Realia storsatsar i Södertälje

Report this content

Nya Realia storsatsar i Södertälje Realia AB utökar sitt tidigare bestånd i stadsdelen Ronna i Södertälje genom ett förvärv av sex bostadsfastigheter omfattande 58 600 kvadratmeter med en direktavkastning om 8,1 procent och ett årligt hyresvärde om 48,1 Mkr. Realia köper med preliminärt tillträde den 1 december sex bostadsfastigheter i Ronna, Södertälje av Ronna Park i Ronna AB samt Ronna Park Sjöboden AB. Köpeskillingen uppgår till 339,3 Mkr, motsvarande 5 790 kr per kvadratmeter, och fastigheterna beräknas ge en direktavkastning om 8,1 procent. Hyresvärdet uppgår till 48,1 Mkr per år. Fastigheterna omfattar 58 600 kvadratmeter varav 1 050 kvadratmeter utgörs av lokaler. Resten är bostäder och omfattar 750 lägenheter. Ungefär hälften av beståndet ROT-renoverades 1997. Fastigheterna angränsar till Realias sedan tidigare ägda fastigheter i Ronna och efter förvärvet uppgår bolagets totala bestånd i området till cirka 90 000 kvadratmeter och totalt 1 150 lägenheter. Därmed blir Realia en av de största fastighetsägarna med bostäder i Södertälje. - Vi tror på fastighetsmarknaden i Södertälje och genom denna affär stärker Realia ytterligare sin ställning i Storstockholmsområdet, säger Sven-Ane Friberg, VD i Realia AB. Genom det samlade beståndets storlek och en egen effektiv förvaltning kan Realia dels erbjuda sina kunder ett rikt urval av goda bostäder, dels åstadkomma goda resultat för framtiden, vilket ligger helt i linje med bolagets vision. Dessutom ökar bostadsandelen totalt i Sverige från 45 till 48 procent vilket också överensstämmer med bolagets uttalade strävan att minimera eventuella risker. Efter affären uppgår bolagets totala innehav av helägda fastigheter till 1 172 000 kvadratmeter. CB Richard Ellis har förmedlat affären. Stockholm den 8 november 2002 REALIA AB (publ) Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,2 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 95 anställda. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD i Realia AB, tel 08-441 12 01 eller Katrine Winberg, Marknadschef, tel 08-441 12 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar