Omvänd split

Omvänd split Vid den ordinarie bolagsstämman i Realia AB den 30 mars 2000 beslutades att bolaget skall genomföra en sammanläggning av aktier (sk omvänd split) varvid 10 aktier läggs samman till en aktie (1:10). I enlighet med detta ändras aktiens nominella belopp från 7,50 kronor till 75 kronor. Avstämningsdagen har bestämts till den 5 juni 2000. Efter samråd med OM Stockholmsbörsen har sista dagen för handel med gammal aktie bestämts till den 30 maj 2000. Utbyte av aktier kommer att ske genom VPC:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Stockholm den 25 maj 2000 För ytterligare information kontakta gärna Sven-Ane Friberg, VD, tel 08- 441 12 01 eller Ingegerd Eliasson, finanschef, tel 08-441 12 03. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar