Realia träffar förlikningsavtal med PEAB

Report this content

Realia träffar förlikningsavtal med PEAB Realia AB (tidigare Columna Fastigheter AB) har träffat ett förlikningsavtal med PEAB Sverige AB avseende slutregleringen av entreprenaden i Slagsta Strand. Bakgrunden är en tvist gällande slutregleringen av entreprenaden avseende ombyggnaden av Slagsta Strand som pågått sedan juli 2001 då PEAB Sverige AB påkallade ett skiljeförfarande och därvid yrkade på en ersättning med dryga 18 Mkr. Förlikningen med PEAB innebär att Realia förpliktigas att betala 5,4 Mkr. En reservering motsvarande det ursprungliga kravet om dryga 18 Mkr är gjord i 2001 års bokslut. - För bolaget är en stor tvist avslutad och det känns tillfredställande. I och med detta finns nu förutsättningar att ytterligare aktivera Slagsta Strand till att bli ett slagkraftigt köpcentrum och kontorsanläggning, säger Sven-Ane Friberg, VD i Realia AB. Stockholm den 1 oktober 2002 REALIA AB (publ) För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD i Realia AB, tel 070-870 89 80 eller Joakim Bierfeldt, vice VD, tel 08-441 12 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar