Uppskjutna försäljningar medför resultatförändringar år 2001 och år 2002

Uppskjutna försäljningar medför resultatförändringar år 2001 och år 2002 I delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2001 angavs att årets resultat, inklusive resultat av bedömda fastighetsförsäljningar, efter skatt och före ränta på konvertibla vinstandelsbevis, bedöms bli i nivå med föregående års resultat som var 112,3 Mkr. De försäljningar som åsyftades i prognosen omfattar en fastighet i Amsterdam med en totalyta om 2 863 kvm, fyra bostadsrätter i kv. Arbetaren 15 i Stockholm och 60 bostadsrätter i fastigheten Tomteboda 1 i Solna. Försäljningsarbetet pågår och mer än hälften av bostadsrätterna är sålda. Buden på fastigheten i Amsterdam analyseras och avtal beräknas bli klart under våren 2002. Tidpunkten för resterande försäljningar framskjutes till år 2002 innebärande en resultatminskning för år 2001 med cirka 40 Mkr. Stockholm den 18 december 2001 REALIA AB Realia AB är ett fastighetsbolag med fokus på Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljon kvm . Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Realia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1989 och har 80 anställda. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT01040/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT01040/bit0001.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar