Anläggningen åter i full drift under vecka 33.

Driftstörningar i värmeväxlare åtgärdas vecka 33 i år, samma vecka går produktionen i full drift.

De driftstörningar som kommunicerades tidigare gällande värmeväxlaren åtgärdas vecka 33 i år, samma vecka tas hela anläggningen åter i full drift. En ny värmeväxlare till slutstegsprocessen är levererad och finns nu således på plats i anläggningen. Produktionen kommer att bedrivas som tidigare i 2-skiftarbete för att nå maximalt utfall då innevarande lager av glykol är större än normalt pga. driftstörningarna under kvartal två i år.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar