Samarbetsavtal kring använd glykol tecknat med Elite Oil AB

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) och Elite Oil AB (“Elite Oil”) har ingått ett avtal genom vilket bolagen avser att inleda ett affärsmässigt samarbete avseende rening av använd glykol och kring försäljning av Recyctecs egen miljövänliga glykol - EarthCare. Avtalet fastställer inga volymer, varpå det i dagsläget inte går att kommunicera något ordervärde.

Genom avtalet syftar bolagen till att skapa ett långsiktigt samarbete. Elite Oil och Recyctec har även intentionen att gemensamt och i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning.

Samarbetet innefattar i korthet att Elite Oil ska ha möjlighet att leverera använd glykol till Recyctec enligt överenskomna specifikationer. Recyctecs intention är vidare att ersätta den glykol som mottages genom samarbetet med Recyctecs egentillverkade produkt EarthCare – miljövänlig glykol. Elite Oil ska även verka för förbättrad kvalitet och hantering i glykolens alla led från källan och fram till leverans hos Recyctec. Recyctec ska ta emot den använda glykolen och återställa densamma för återanvändning. Det står efter genomförd reningsprocess Recyctec fritt att sälja den renade glykolen vidare till ny part.

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs i egen regi av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Elite Oil är ett väl etablerat varumärke på den svenska smörjmedelsmarknaden. Företaget har även en komplett organisation för insamling av farligt avfall från den svenska marknaden. Elite Oil, med säte i Jönköping, marknadsför smörjmedel dels till den automotiva sidan och dels till industrin, vilket innebär att bolaget har en komplett produktportfölj för samtliga kundsegment på marknaden.

VD Göran Ahlquist kommenterar
– Samarbetsavtalet med Elite Oil är ytterligare ett steg i rätt riktning för oss och vi arbetar fokuserat vidare mot att bli ett etablerat namn inom återvinningsbranschen.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

Prenumerera

Dokument & länkar