Statusuppdatering oktober 2017

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”) avger här en allmän statusuppdatering där effekterna av den nya organisationen börjar ge resultat.

Ökad försäljning av EarthCare

Bolaget ser nu resultatet av våra insatser när det gäller försäljningen av vår formulerade produkt – EarthCare.  Vi har startat våra kontinuerliga leveranser till vår återförsäljare Ahlsell, det innebär att vi nu ingår i standardsortimentet. Marknadsföringen av EarthCare har också lett till rekommendationer från fastighetsbolag och andra samarbetspartners inom användningsområdet värme/kyla. Den senaste bekräftelsen på detta är att vår produkt EarthCare nu även är bedömd av Sunda Hus, en kvalitets och miljö-märkning för fastighetsbranschen.

Styrelsen ser en god inledning på Q4. Det ser vi som ett kvitto på att vårt systematiska arbete med försäljning nu börjar att ge resultat. Styrelsen ser positivt på denna utveckling, inte minst mot bakgrund av bolaget hade svag försäljning under perioden augusti/september.

Produktionen i Jönköping

Bolaget har successivt ökat produktionstakten i anläggningen i Jönköping, där vi nu är uppe på en månadstakt av 50-60 MT färdig vara. Glädjande är även att vi igen har certifierat oss enligt ISO 9001 och 14001.

Större mängder av inkommande material

Vår tjänst att ta hand om använd glykol är en viktig del av vårt produktsortiment och vi ser nu en spridning av de kunder som vi tar emot vara ifrån. Det är av stor vikt att denna positiva trend fortsätter så att vi kan bredda vår bas för råvaran till våra producerade varor av återvunnen glykol. För vår sourcing arbetar vi även fortsatt med att ändra våra avtal samt att nå nya kunder för att säkra tillförsel till anläggningen.

Licensförsäljningar

Bolaget har pågående diskussioner med en intressent och hoppas kunna avsluta denna förhandling under Q4.

Kommentar av VD Niklas Ekman

- Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Det tar dock längre tid än tidigare beräknat att få hela kedjan av insamling av använd glykol, rening av glykolen och sen distribution och försäljning av denna unika miljöprodukt att fungera tillfredsställande. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Vidare kan jag också konstatera att det finns väl underbyggda förutsättningar för affären av licensförsäljningar. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar