Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda riktade nyemissionen i Community Entertainment Svenska AB (”CEAB”) avseende förvärvet av Red Reserve AB, har aktieägaren Danske Bank-koncernen inklusive Danica Pension Försäkringsaktiebolag innehav passerat en flaggningsgräns. Antalet aktier i CEAB efter genomförd emission uppgår till 7 635 580 aktier.

Danske Banks ägarandel har minskat från 29,09 procent av röster och kapital till 14,57 procent av röster och kapital.

Danske Bank ägde före den riktade emissionen totalt 1 112 851 aktier i bolaget. Efter den genomförda riktade emissionen äger Danske Bank fortsatt 1 112 851 aktier i bolaget. Ägarandelen har minskats som ett resultat av utspädningen.  

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Olav Törnblom, VD, Tel. +46 (0) 70 219 04 06, E-post: olav@comentab.se .

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar