Flaggningsmeddelande

Red Reserve Entertainment AB (publ) informerar om att BidCo af 6 dec 2018 AB per 1 augusti 2019 har ett indirekt innehav av 6 073 432 antal aktier och rösträtter i Red Reserve Entertainment AB, SE0007158902 genom Danica Pension Försäkringsaktiebolag.

Innehavet motsvarar 14,04197 % av det totala antalet andelar och rösträtter i Red Reserve Entertainment AB.  

BidCo flaggar ned innehavet då Danica Pension Försäkringsaktiebolags andel i Red Reserve Entertainment AB minskat till följd av en nyemission i bolaget. Tidigare ägarandel var 22,20078 %.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)/MillionMind Sweden Technology AB
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com
www.millionmind.com

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. 


Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar