Korrigering angående felaktigt bemyndigande

Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ) (”CEAB”) korrigerar information i pressmeddelanden av den 1 september 2017 – ”CEAB beslutar om företrädesemission” – och av den 12 september 2017 – ”Publicering av emissionsmemorandum”.

CEAB offentliggjorde den 1 september 2017 ett pressmeddelande – ”CEAB beslutar om företrädesemission” – och den 12 september 2017 ett pressmeddelande – ”Publicering av emissionsmemorandum” – i vilka det felaktigt angavs att styrelsen fattade beslut om företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämman. Styrelsens beslut om företrädesemission fattades under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma, där stämman bland annat föreslås godkänna företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Åström, styrelseordförande

070-973 37 44

Tomas Järnstål, VD
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar