Offentliggörande av beviljad dispens av Aktiemarknadsnämnden

Community Entertainment Svenska AB (publ) (”CEAB”) förvärvade nyligen Red Reserve AB från Battleriff Gaming AB. Förvärvet betalades med 6 000 000 kr i form av en revers som kvittades mot 3 000 000 nyemitterade aktier i CEAB, vilket motsvarade ett ägande i CEAB om 39,2 % av det totala antalet aktier. Battleriff Gaming har därefter överlåtit 200 000 aktier, vilket reducerar ägandet till 36,6 %. Då transaktioner där en ny aktör uppnår mer än 30 % ägarandel i noterade bolag faller under lagstiftning om budplikt har Battleriff Gaming ansökt om dispens från denna hos Aktiemarknadsnämnden. Ansökan om dispens har gjorts inom föreskriven tid och dispensen är nu beviljad. Om Battleriff Gaming framöver utökar sitt innehav i CEAB medföljer krav om budplikt.

"Vi ser väldigt positivt på Battleriff Gaming AB som stora ägare i bolaget och har en fast övertygelse om att förvärvet av Red Reserve kommer att visa sig vara en ”win-win-affär” för båda parter, säger Olav Törnblom, vd för CEAB.

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Community Entertainment
0702-19 04 06
olav@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.