Olav Törnblom ny VD för Community Entertainment Svenska AB

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB har beslutat att utse Olav Törnblom till ny VD och koncernchef. Olav Törnblom tillträder sin nya tjänst omedelbart och kommer parallellt kvarstå som VD för dotterbolaget MillionMind Technology Sweden AB. Olav började inom CEAB 2008 och har sedan 2010 varit VD för dotterbolaget MillionMind.

”Det är mycket glädjande att Olav Törnblom, som har en mycket djup kunskap om bolagets verksamhet och som gjort ett mycket bra arbete under de senaste åren med att utveckla MillionMinds olika produkter och tjänster, tackat ja till att efterträda Tomas Järnstål, som lämnar bolaget med omedelbar verkan”, säger styrelsens ordförande Klas Åström.

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Klas Åström 0709–733 744.

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som Community Entertainment svenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2018, klockan 17:30 (CET).

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar