Dialysis Clinic inleder behandlingsprogram på natten i hemmiljö, med Redsense blodlarm

Dialysis Clinic Inc (DCI) är USAs största icke vinstdrivande dialyskedja, med mer än 230 kliniker och omkring 15 000 patienter. Nu inleder DCI behandlingsprogram under natten i hemmiljö, vilket sker med Redsense blodlarm. Med anledning av detta har nu DCI lagt en första order på Redsense.

– Vi är glada att DCI nu initierar natthembehandling för sina omkring 250 hemhemodialyspatienter med Redsense larm för bloddetektion, kommenterar Patrik Byhmer, vd Redsense Medical. Därmed använder nu tre av de fyra största klinkkedjorna i USA Redsense.

– Detta är en liten order, värd 10 000 kronor, men nattdialys i hemmet är en av de kommande trenderna, och därmed är detta en viktig order, säger Patrik Byhmer, vd Redsense Medical. För patienterna kan nattdialys i hemmet innebära stora fördelar när det gäller livskvalitet, möjligheten att kunna fortsätta arbeta etcetera.

För nattdialys i hemmet har en dialysmaskin fått myndighetsgodkännande av FDA. Enligt tillståndet är det obligatoriskt att använda Redsense blodlarm vid den här typen av behandlingar.

För mer om DCI besök: www.dciinc.org

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI, USA.

Produkten

Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar