Marknadsmeddelande 246/17 – Redsense Medical AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 29 september 2017

Redsense Medical AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 29 september 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 2 oktober 2017. 

Information om aktien: 

Kortnamn: REDS
ISIN-kod: SE0006965158

Orderboks ID: 110532
CFI: ESXXXX
FISN: REDS/AKT
Sista handelsdag på AktieTorget: 29 september 2017
Organisationsnummer: 556646-4862

Stockholm den 28 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera