Redsense Medical breddar portföljen med ny sensor för katetrar

Redsense Medical har utvecklat, efter förfrågan från sina största kunder, ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar som blodaccess istället för nålar.   Produkten, kallad ”Redsense Catheder Sensor” lanseras nu för Europa och planeras att söka clearance för försäljning i USA under vintern.

Cirka 20% av dialyspatienterna i USA får sin dialys genom en kateter som placeras vid halsen och in i halsblodådrorna. Denna typ av kateter används både vid akut och reguljär kronisk dialys. Det är angeläget att ett blodläckage upptäcks direkt vid denna typ av blodaccess då blodmängderna är större. Genom att använda larmet minskar den medicinska risken och dess konsekvenser avsevärt. Även risken för medicinska kostnader och eventuella skadestånd som en konsekvens av olyckan minskar.

Den nya produkten är utvärderad i Sverige med goda resultat och är CE märkt. Produkten kommer att marknadsföras i samma säljkanaler som vennålslarmet.

-       Enligt våra affärspartners i USA så leder olyckor med kateter oftare till skadeståndsanspråk än från patienter med nålaccess, kommenterar Redsense Medicals vd Patrik Byhmer. Denna nya produktapplikation stärker vår position i dialysbranschen och skapar en ökad intäktspotential, fortsätter Patrik Byhmer, vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 
Hemsida: www.redsensemedical.com 

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.

Prenumerera

Dokument & länkar