Uppdaterade försäkringsvillkor hos privata aktörer gynnsamt för Redsense

I uppdaterade försäkringsvillkor för 2016 har amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolag (se exv. www.aetna.com) lagt till avtalstexter som kan inkludera kostnadstäckning av Redsense produkter för hemdialys. USA har ett sjukvårdssystem där enkelt uttryckt privata försäkringar står för kostnaden de första 30 månaderna av behandlingen. Därefter tas kostnaden över av amerikanska staten via Medicare och Medicaid.

–      Detta är bra för Redsense, då försäkringsbolagen kan komma att täcka kostnaden av att använda Redsense, dels startkostnaden och dels kostnaden per behandling. I de villkor vi har studerat närmare har det skett en uppdatering i linje med dels senaste forskning och dels de direktiv FDA gav när de senast godkände en dialysapparat för hembruk, kommenterar Patrik Byhmer, vd Redsense Medical.

–      Redsense uppmärksammar nu detta för våra kunder, som är de som fakturerar försäkringsbolagen, i de förhandlingar vi har inför en större satsning på natthemdialys, säger Patrik Byhmer, vd Redsense Medical. Redsense är dessutom det enda av FDA godkända blodlarmet för natthemdialys.

–      Om kliniken kan få ytterligare ersättning för att Redsense används för att skydda dialyspatienten hjälper det oss att komma igenom hos kunden och därmed får fler hemdialyspatienter säkrare behandling, fortsätter Patrik.

I USA täcks de första 30 månaderna av dialysbehandlingen av privata försäkringar. De som inte har privat försäkring, oftast genom arbetet, täcks av statliga Medicare & Medicaid, vilka har en lägre ersättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar