1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider för provtagning av covid-19

Just nu är det många som vill boka tid för provtagning för pågående covid-19 infektion, det vill säga PCR-test. Många ringer till 1177 Vårdguiden på telefon för att få en tid för provtagning, vilket inte är möjligt.

- Det ökade trycket på 1177 Vårdguiden på telefon har stundtals lett till långa kötider som innebär att de som är sjuka och behöver bedömning av sjuksköterska har svårt att komma fram, säger Jill Johansson, verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon.

Tidbokning för provtagning av pågående covid-19 infektion, så kallat PCR-test, bokas bara genom vårdcentralerna. Antingen via telefon eller digitalt genom att logga in på e-tjänster på mottagningens webbsida.

Det är viktigt att läsa på sin vårdcentrals webbsida vad som gäller för just den mottagningen. Om man inte har den möjligheten, går det att ringa vårdcentralen. Om tiderna är slut, återkom nästa dag.

Västra Götalandsregionen kommer att erbjuda antikroppstest till allmänheten senare i höst, men oavsett vilket test som ska tas går det inte att ringa 1177 för att boka tid.

Kontakt:
Jill Johansson
Verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon
Telefon: 076 - 866 35 65
E-post: jill.johansson@vgregion.se

Regionhälsan arbetar med regiongemensam vård, hälsofrämjande nära vård och vårdgivarstöd samt utbildning, kunskapsstöd och forskning.
Våra verksamheter och patienter finns i hela Västra Götaland. Förvaltningen består av ca 1 600 medarbetare och omsätter ca 1,5 miljarder.


1177 Vårdguiden på telefon är en del av Regionhälsan
www.vgregion.se/regionhalsan

Om oss

Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd. Verksamheter som ingår är regionens barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar, kompetenscentra inom exempelvis sexualmedicin samt sjukvårdens larmcentral och 1177 Vårdguiden på telefon. Primärvårdens studierektorsfunktion, FoU, barn- och ungdomsmedicin och öppenvårdsgynekologi i göteborgsområdet samt regionens samlade smittskyddsverksamhet och sjukhusapotek . Regionhälsan har cirka 1 600 medarbetare och omsätter drygt 1,5 miljarder.

Prenumerera