Första interaktiva årsrapporteringen om barnhälsovård

I samband med den årliga barnhälsovårdskonferensen som inleds idag, presenterar Central Barnhälsovård Västra Götaland, landets första och hittills enda interaktiva årsrapportering om barnhälsovård.

- Den interaktiva funktionen skapar nya möjligheter att jämföra kvalitetsindikatorer och hälsodata på BVC-, kommun/stadsdels- och nämndnivå samt över tid, säger Mattias Wennergren, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård.

- För oss i centrala barnhälsovårdsenheten innebär det att vi får en helt annan överblick samtidigt som varje enskild barnavårdscentral kan följa och jämföra sin egna data över tid och i relation till andra barnavårdscentraler, förklarar han.

Jämlikhet i hälsa innebär ojämlikhet i insatser

I Västra Götaland finns cirka 200 barnavårdscentraler där barnhälsovårdssjuksköterskor, läkare och psykologer varje år träffar 20 000 nyfödda barn och deras familjer och följer dem regelbundet under hela förskoletiden.

- Att följa kvalitetsindikatorer och hälsodata är en del av arbetet för att nå en jämlik tillgång till hälsa för alla barn, menar Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare Central Barnhälsovård.

Barnhälsovårdens nationella program innebär en bas som erbjuds alla barn och familjer men också mer insatser till de som har större behov under kortare eller längre perioder. Jämlikhet i hälsa innebär ojämlikhet i insatser.

- Årsrapporteringen tydliggör barns olika livsvillkor; Ett exempel är den andel barn som utsätts för rökning vid en månads ålder och som varierar mellan 3 och 30 procent på stadsdels/kommunnivå. Ett annat exempel är övervikt med variation mellan 7 och 20 procent, säger Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare.

Barnhälsovården är en viktig arena för folkhälsoarbete och når en mycket stor del av Västra Götalands befolkning. Det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet är grunden, men också möjligheten att tidigt identifiera barn och familjer som kan behöva utökat stöd vid behov kring hälsa, utveckling eller uppväxtmiljö. Att barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar tidig utveckling och inlärning är centralt. Barnhälsovården bevakar de yngsta barnens rätt till hälsa och tillgång till hälsovård.

Kontakt

Ann-Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare
076-836 55 02
ann-sofie.cavefors@vgregion.se

Mattias Wennergren, verksamhetsutvecklare
070-020 59 44
mattias.wennergren@vgregion.se

Central Barnhälsovård VGR är en del av Regionhälsan
www.vgregion.se/regionhalsan

Om oss

Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd. Verksamheter som ingår är regionens barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar, kompetenscentra inom exempelvis sexualmedicin samt sjukvårdens larmcentral och 1177 Vårdguiden på telefon. Primärvårdens studierektorsfunktion, FoU, barn- och ungdomsmedicin och öppenvårdsgynekologi i göteborgsområdet samt regionens samlade smittskyddsverksamhet och sjukhusapotek . Regionhälsan har cirka 1 600 medarbetare och omsätter drygt 1,5 miljarder.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att följa kvalitetsindikatorer och hälsodata är en del av arbetet för att nå en jämlik tillgång till hälsa för alla barn.
Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare