Benchmarking i servicefrågor, pris för hållbar innovation och sänkt sjukfrånvaro inom Regionservice

Vid Servicenämndens sammanträden den 18 maj och 15 juni presenterades Regionservice arbete med benchmarking, hållbar innovation samt sänkt sjukfrånvaro. 

Benchmarking med Best Service

Regionservice, Västra Götalandsregionen, är med i det nationella nätverket för servicefrågor Best Service, där alla landsting och regioner är med. Regionservice har haft en stor del i att utveckla det nya benchmarkingprogrammet. Syftet med benchmarkingen är kunna jämföra liknande tjänster och lära goda exempel av varandra för att förbättra servicen till hälso- och sjukvård. Projektet har tagit fram nyckeltal exempelvis inom lokalvård, patientmåltider och patienttransporter. Programmet startade 2017 och målet är att det ska vara helt uppbyggt 2020.

Förnybara former i vården - projekt mottagit pris för hållbar innovation

Servicenämnden och Regionservice deltar i ett Vinnovaprojekt som heter ”Förnybara former i vården”, tillsammans med bland andra Region Halland – nu har projektgruppen mottagit ett pris för hållbar innovation. Projektets mål är att ta fram förnybara förbrukningsartiklar för vård- eller vårdrelaterad verksamhet. Ett antal produkter har undersökts och den produkt som hunnit komma till prototypstadiet är en matlåda bestående av Durapulp som är ett förnybart material från skogsråvara. Matlådan har testats i Västra Götalandsregionens kök.

Projektet pågår under hela 2018.

Sänkt sjukfrånvaro inom Regionservice

Ett av Servicenämndens prioriterade mål har sedan 2017 varit sänkt sjukfrånvaro inom Regionservice. I maj 2018 låg sjukfrånvaron på 6,2 % jämfört med 7,9% maj 2017. 

- Det är roligt att vi med åtgärder som ökat fokus på arbetsmiljö, ledarskap och friskvård lyckats sänka sjukfrånvaron ytterligare, säger Peter Hermansson, ordförande Servicenämnden. Målet är att sänka sjukfrånvaron till 6% under 2018. Det långsiktiga målet är att bli ett föredöme som arbetsgivare inom servicebranschen.

Maria Schlichting Berg 

T.f Kommunikationschef

070-082 53 69 
maria.f.berg@vgregion.se

Thomas Front 

Servicedirektör

0700-20 59 75 
thomas.front@vgregion.se

Peter Hermansson 

Ordförande servicenämnden

0704-30 56 35 
peter.hermansson@moderat.se

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. 
http://regionservice.vgregion.se

Taggar:

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar