Ny leverantör av kafé och restaurang

Regionservice har tecknat avtal med NR (Nordrest) Restauranger AB för leverans av kafé- och restaurangverksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SkaS), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. 

Västra Götalandsregionen har efter avslutad upphandlingsprocess tecknat avtal med Nordrest. Upphandlingen avses leverans av kafé- och restaurangverksamhet på åtta sjukhustomter, med totalt sex kaféobjekt och åtta restaurangobjekt.

  • Alingsås lasarett
  • Kungälvs sjukhus
  • SU (Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset)
  • SkaS (Falköping, Lidköping och Skövde)

Leverantören förbinder sig att leverera mat och dryck under sjukhusens öppettider och enligt Västra Götalandsregionens uppförandekod för leverantörer. Verksamheten omsatte 48 mnkr 2017. 

Avtalet gäller i fem år med möjlighet för Västra Götalandsregionen att förlänga i ytterligare tre år + två år. Verksamheten tas över succesivt under första halvåret 2019.

En hållbar ekonomi, ökat utbud och ökad tillgänglighet; det är målen som ska uppnås utifrån Servicenämndens beslut som fattades den 3 februari 2017. Konkret innebär detta att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamhet via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Patientmåltider påverkas inte av beslutet.

Kontakt: 

Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice

Tel: 0708401857

erik.hallberg@vgregion.se 

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare.

Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision.

http://regionservice.vgregion.se

Taggar:

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera