Tilldelningsbeslut upphandling café och restaurang

Tilldelningsbeslut i upphandling av café- och restaurangverksamhet har idag lämnats till Modis Restauranger AB. Upphandlingen omfattar verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SkaS), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett.

En hållbar ekonomi, ökat utbud och ökad tillgänglighet; det är målen som ska uppnås utifrån servicenämndens beslut som fattades den 3 februari 2017. Konkret innebär detta att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamhet via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Patientmåltider påverkas inte av beslutet.

Enligt tilldelningsbeslut den 20/12 har Västra Götalandsregionen för avsikt att teckna avtal med Modis Restauranger AB. Upphandlingen avser tjänstekoncessionsdrift av café- och restaurangverksamhet på åtta sjukhustomter med totalt sex caféobjekt och åtta restaurangobjekt. Verksamheten omsatte 48 mnkr 2016. 

  • Alingsås Lasarett
  • Kungälvs sjukhus
  • SU (Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset)
  • SkaS (Falköping, Lidköping och Skövde

Leverantören förbinder sig att leverera mat och dryck under sjukhusens öppettider och enligt Västra Götalandsregionens uppförandekod för leverantörer. 

Avtalsspärr gäller t.o.m. 2018-01-02.
Avtalsperiod: 2018-01-03 tom 2023-01-02 med möjlighet att förlänga 3 år + 2 år.

Kontakt upphandling och avtalsfrågor
Kristina Karlsson, inköpare Koncerninköp
0702-40 62 66

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera