Förändring av antalet aktier i Rejlerkoncernen AB

(REJL B)
Enligt beslut på årsstämman har Rejlers genomfört en riktad nyemission om 37 720 aktier av serie B. Enligt begäran från aktieägare har bolaget omvandlat 38 750 aktier av serie A till aktier av serie B i enlighet med bolagsordningens omvandlingsförbehåll.
 
Aktiekapitalet i Rejlerkoncernen per den 30 juni 2008 uppgår till 21 643 442 kronor. Efter förändringarna uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10 821 721 fördelat på 1 266 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 9 555 471 aktier av serie B (1 röst per aktie). Totalt antal röster uppgår till 22 217 971. Rejlerkoncernen innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Rejlerkoncernen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
Kjell Sandin, Ekonomidirektör, tel. 0470-70 43 18
www.rejlers.se
 
 
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi,
mekanik, automation, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar