IT Solutions blir nytt segment i Rejlers

För att samordna våra satsningar inom digitaliserade tekniklösningar bildar vi ett nytt nordiskt segment, IT Solutions, som erbjuder övergripande IT-lösningar, främst inom energisektorn. Verksamheten finns i Norge, Sverige, Finland och står för cirka 15 procent av Rejlers totala omsättning.

IT Solutions erbjuder IT-tjänster och produkter inom energi och infrastruktur. Inom IT Solutions samlar vi även traditionella IT-tjänster, molntjänster och ett avancerat och modernt center för drift av kunders IT-miljöer. Basen i det nya segmentet utgörs av verksamheten i det norska dotterbolaget Rejlers Embriq som förvärvades i oktober. Rejlers Embriq levererar IT-driftstjänster till kunder i hela Norden och har i dag Norges främsta kompetens inom utveckling och leverans av nästa generations smarta elnät, Smart Grid. Till segmentet hör även verksamheterna i dotterbolagen Rejlers Energitjänster, ComIT Rejlers, intressebolaget Mirakelbolaget samt verksamheten för energimättjänster i Finland.

- Marknaden för IT Solutions drivs starkt framåt av omvärldens ökade krav på effektiva och miljöanpassade lösningar. Det medför en ökad efterfrågan på avancerade IT-system och löpande tjänster. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, och all fysisk infrastruktur är på väg att digitaliseras.Tillgång till kompetens och strategisk användning av IT blir ännu viktigare i framtiden. Rejlers är väl positionerad på denna växande marknad, säger Thomas Pettersen, chef för IT Solutions och vd Rejlers Embriq.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se
Thomas Pettersen, chef för IT Solutions och vd Rejlers Embriq, tel. +47 950 22 323,
e-post: thomas.pettersen@embriq.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 kl 08.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar