Rejlers bidrar till ökad säkerhet i norska kraftsystemet

Rejlers är ett av fyra konsultföretag som har vunnit ett ramavtal om projekteringstjänster för Statnetts transformatorstationer. Ramavtalet omfattar uppgradering och anpassning av spänningsnivåer i befintliga transformatorstationer samt etablering av ett antal nya stationer. Tillsammans kommer detta att bidra till ökad säkerhet i det norska kraftsystemet.

- Det här är ett av flera ramavtal som vi har med Statnett, och vi ser det nya ramavtalet som ännu en förtroendeförklaring, säger Petter Arnesen, divisionschef på Rejlers Norge.

Ramavtalet gäller två år med option på ytterligare ett år. Avtalet har ett uppskattat värde på mellan 150 och 200 MNOK per år fördelat på fyra bolag.

- Rejlers är en av de aktörer som har Norges bredaste specialistkunskaper inom elkraft, och ramavtalet ger oss en bra grund att stå på för fortsatt tillväxt på den norska marknaden, säger Morten Thorkildsen, vd för Rejlers Norge.                                                                 

Rejlers vann avtalet i samarbete med Dr. Techn. Olav Olsen, Astrup og Hellern, Grindaker, Høyer Finseth, NGI, Brekke og Strand Akustikk och ScanSurvey.

Om Statnett
Statnett har systemansvaret för det norska kraftsystemet. Det innebär att drifta ungefär 11 000 km högspänningsledningar och 150 stationer över hela landet. Driften övervakas av en nationell ledningscentral och tre regioncentraler. Statnett ansvarar också för förbindelserna med Sverige, Finland, Ryssland, Danmark och Nederländerna. Statnett är ett statligt bolag som inrättats enligt norsk lag om statligt bolagsägande och ägs av staten via olje- och energidepartementet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Petter Arnesen; divisionschef Rejlers Norge, +47 951 953 17, e-post: petter.arnesen@rejlers.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar