Rejlers förbättrar trafikinformationen på landets järnvägsstationer

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att, utifrån tidigare inventeringsunderlag och undersökningar, ge förslag på utformning av trafikinformationen till trafikanter på cirka 160 av landets järnvägsstationer. Det är ett omfattande kartläggningsarbete som ska leda till att passagerare enklare hittar rätt när de ska ut och resa i framtiden.

Totalt omfattas uppgraderingen av cirka 400 stationer. Arbetet planeras vara genomfört 2019 då samtliga stationer med resande utbyte vara uppgraderade. Det handlar om dynamisk (digital) skyltning som visar tågavgångar, tågankomster samt fast skyltning som hjälper trafikanter att exempelvis hitta till rätt spår. I uppgradering ingår även översyn av utropssystem och klockor. Uppgraderingen görs utifrån de regler och handböcker som finns hos Trafikverket för att ombyggnaderna ska bli på ett enhetligt sätt.

Rejlers kommer, efter en detaljerad inventering av cirka 160 stationer, att ge förslag och budget för hur stationernas trafikinformation ska kunna förbättras. Kostnader för projektering och byggnation ska även tas fram. All inventering planeras vara klar till och med 2016.

För ytterligare information kontakta:
Martin Stridsberg; ombud, tel. 072-545 65 07, e-post: martin.stridsberg@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 0734-12 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar