Rejlers hjälper nyanlända ingenjörer in på arbetsmarknaden

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram ett utbildningskoncept för nyanlända ingenjörer. Rejlers kommer med sin stora erfarenhet inom järnvägsutbildningar att ta fram en utbildningsplan som ska leda till att deltagarna ska kunna få en anställning i järnvägsbranschen efter ett år på Trafikverksskolan.

Utbildningen kommer att vara inriktad mot projektering av järnvägens delar bana, el, signal, tele och kanalisation och kombinera teori, praktiska övningar och arbetsplatsförlagd utbildning. Utbildningen ska också innehålla moment inom projektledning, juridik och Trafikverkets planeringsprocess.

- För Rejlers är det viktigt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och med den kunskap vi har för att klara de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Uppdraget mot Trafikverket visar att vi är en viktig spelare på området, inte minst när det kommer till återväxten av personal i järnvägsbranschen, säger Lisa Rejler Investor Relations & CSR-chef på Rejlers.

Ett tiotal personer på Rejlers arbetar med framtagande av utbildningskonceptet som Rejlers delvis tar fram i samarbete med kommuner och organisationer med kunskap inom arbetsmarknadsåtgärder.

Trafikverkets utgångspunkt är att utbildningen ska kunna starta 16 januari 2017.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Tomas Ölvebring; Regionchef Norr, tel. 070-322 19 71, e-post: tomas.olvebring@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar