Rejlers tecknar avtal med Göteborgs Stad om spårvägsprojekt

Rejlers har blivit utvalt som en av fyra leverantörer till att teckna ramavtal med Göteborgs Stad för ”Projektering av Spårvägsbanan gällande Spår och Mark”. Ramavtalet är vunnet i ett nära samarbete med spanska konsultfirman Inse Rail, som har stor erfarenhet av spårvägsprojekt både i Spanien och från övriga delar av världen.

- Rejlers har sedan länge ett mycket gott förhållande till Göteborgs Stad som beställare, men under den senaste tiden har det inte förekommit särskilt många affärer gällande spårvägen i Göteborg. Därför är det mycket glädjande för oss att teckna detta avtal och därmed återknyta en god kundrelation, säger Niklas Mårtensson, projektchef affärsområde Infra Rejlers Sverige.

Avtalet löper på 2 år (med 1+1 års option). Uppdragen omfattar förstudier, projekteringar, utredningar, tillståndsbedömningar, objektsplaner, upprättande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar och teknisk konsultation med mera inom teknikområdena Spår och mark.

- Vi på Rejlers ser förstås fram emot ett gott samarbete både med kunden och med vår underkonsult Inse Rail, avslutar Niklas Mårtensson.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Niklas Mårtensson; projektchef affärsområde Infra Rejlers Sverige, tel. 0703-424 421, e-post: niklas.j.martensson@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2000 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma på sammanlagt 70 orter i Sverige, Norge och Finland. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar