Rejlers tecknar ramavtal om trafikstyrning med Trafikverket

Rejlers har blivit utvalt av Trafikverket som en av flera leverantörer i ramavtal avseende specialister på trafikstyrningssystem. Trafikverket har handlat upp leverantörer inom 31 områden avseende trafikstyrningssystem. Rejlers lämnade in anbud på 18 av dessa och har valts ut som nummer 1 eller 2 på mer än hälften.

- Trafikstyrningssystem handlar mycket om olika tekniker för signalsystem och trafikledning. Rejlers har lång erfarenhet på området och stor digital kompetens som är viktig, exempelvis när Trafikverket digitaliserar och centraliserar Trafikledningen till färre orter. Vi ser fram emot att stötta beställaren inom trafikstyrning, säger Soma Rostam, anbudsansvarig.  

Ramavtalet gäller till 2019-06-30 med option på 1+1 år. Trafikverket uppskattar inköpsvolymen för samtliga upphandlade områden till omkring 30 000 000 SEK under avtalsperioden.  

Niklas Mårtensson, projektchef på Rejlers affärsområde Infra, tillägger:
- Då Trafikverket är vår största kund i Sverige är detta ett strategiskt viktigt ramavtal för oss och eftersom vi ligger så högt i rangordning räknar vi med ett stort antal avrop. Det ger en bra basbeläggning och skapar också utrymme för att fortsätta rekrytera inom signal- och trafikstyrningsområdet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
John Minkhe: affärschef Infra Rejlers Sverige, tel. 072-981 7940, e-post: john.minkhe@rejlers.se
Niklas Mårtensson; projektchef Rejlers Sverige, tel. 070-342 4421, e-post: niklas.j.martensson@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar