Rejlers vinner ramavtal med Agder Energi

Agder Energi med företagen Agder Energi Nett, Agder Energi Vannkraft och Agder Energi Varme har ingått ett ramavtal för tekniska konsulttjänster med Rejlers Norge. Kontraktet gäller i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två plus ett år, och har ett värde på cirka 125 MNOK.

Avtalet omfattar bland annat tekniska konsulttjänster inom elkraft, elektroteknik, energi, uppmätning och dokumentation samt bygg och miljö.

– Rejlers har under många år varit en viktig leverantör av tekniska konsulttjänster till Agder Energi i samband med utbyggnad och underhåll av teknisk infrastruktur. Rejlers har som målsättning att vara ledande inom digitaliseringen av elkraft. Marknaden för automatisk mätaravläsning är under utbyggnad och innan 2019 kommer alla bostäder i Norge att ha tvåvägskommunikation med nätet . Rejlers är redan dominerande inom det här området i Norge genom förvärvet av Embriq. Vi är därför stolta och glada att få förnyat förtroende och ser fram emot att förlänga samarbetet, säger Morten Thorkildsen, vd för Rejlers Norge.
 
Agder Energi Nett äger och har driftsansvar för det regionala och lokala elnätet i de norska fylkena Aust- och Vest-Agder, med totalt 20 900 km ledningar och kablar. Företaget förser 190 000 kunder i Agder med energi och är Norges fjärde största elnätsbolag. Agder Energi Nett har 157 anställda, har sitt huvudkontor i Arendal och är ett dataföretag inom Agder Energi-koncernen. Se också www.ae.no

Agder Energi Vannkraft sköter driften av 47 hel- och delägda kraftstationer i Aust- och Vest-Agder samt i sydvästra Telemark. Totalt producerar företaget 5 procent av Norges totala energibehov. Agder Energi Vannkraft har 169 anställda och är ett dotterbolag till Agder Energi-koncernen. Se också www.ae.no

Agder Energi Varme levererar fjärrvärme och fjärrkylning i Grimstad, Arendal och Kristiansand.   Företaget levererar idag fjärrvärme till över 190 offentliga och privata byggnader. Agder Energi Varme har ca 1 400 hushållskunder i lägenheter och bostadsrättsföreningar och är ett dotterbolag i Agder Energi-koncernen. Se också www.ae.no

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Morten Thorkildsen, VD Rejlers Norge, +47 951 82 695, e-post: morten.thorkildsen@rejlers.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2015 kl. 08.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar