Rejlers vinner stort uppdrag när Nya Sjukhusområdet i Helsingborg ska byggas

Rejlers vinner uppdrag som generalkonsult för uppbyggnaden av mediaförsörjningen för Nya Sjukhusområdet i Helsingborg. Region Skåne kommer under åtta år utföra om- och nybyggnad av Helsingborgs sjukhusområde.

Till de många förbättringarna hör en ny byggnad och modernisering av den nuvarande huvudbyggnaden. Dessutom byggs parkeringshuset ut så att alla får plats. Ombyggnaden kommer också att ge ljusa inbjudande lokaler, ny vårdavdelning med enkelrum åt alla inlagda patienter, en toppmodern neonatalavdelning och en operationsavdelning som uppfyller den avancerade vårdens alla krav.

Rejlers Sverige har fått i uppdrag att som generalkonsult ansvara för projekteringstjänster när Region Skåne ska bygga ny mediaförsörjning till pågående och kommande byggnation inom Nya Sjukhusområdet i Helsingborg. I uppdraget ingår att befintliga yttre försörjningssystem exklusive VA och fjärrvärme ska projekteras om och nya system tillkommer för el, VVS, kyla, akustik, brand, fiber och medicinska gaser. Befintlig teknikbyggnad ska rivas och ny byggas vilket innebär att även ett nytt högspänningsställverk ska byggas.

Uppdraget innebär även att Rejlers Sverige ska stödja beställaren under uppförandetiden och följa upp samtliga entreprenader. Uppdraget väntas pågå under drygt fyra år och värderas till 20 MSEK.

För ytterligare information kontakta:
Mats Lundström, Regionchef Syd, Rejlers Sverige, tel. 0734-35 06 82, e-post: mats.lundstrom@rejlers.se
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar