Rejlers vinner uppdrag för Statnett i Nordnorge

Report this content

Statnett SF har gett Rejlers i uppdrag att projektera nya transformatorstationer för 420 kV-nätet i Nordnorge. Rejlers ska ta fram ett tekniskt lösningsförslag för stationerna som underlag för investeringsbeslut.

Projekteringsuppdraget omfattar elkraft, byggnader, geoteknik, markundersökningar och vägar.

Arbetet ska utföras under första halvåret 2017 och avtalet inkluderar optioner på det återstående designarbetet fram till färdigställandet av stationerna.

-Vi är glada över förtroendet från Statnett, och vi är säkra på att vi kommer att kunna leverera riktigt bra lösningar för kundens bästa, säger Bjørn Vadholm, projektdirektör på Rejlers Norge. 

Statnett har systemansvaret för det norska kraftsystemet. Det innebär att drifta ungefär 11 000 km högspänningsledningar och 150 stationer över hela landet. Driften övervakas av en nationell ledningscentral och två regioncentraler. Statnett ansvarar också för förbindelserna med Sverige, Finland, Ryssland, Danmark och Nederländerna. Se även www.stanett.no.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Bjørn Vadholm, projektdirektör Rejlers Norge, tel: +47 915 46 098, e-post: bjorn.vadholm@rejlers.no 

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar