Tilldelning i riktad nyemission

Rejlers AB har som tidigare kommunicerats genomfört en riktad nyemission av 600 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 100 kronor per aktie.

Tilldelning i nyemissionen har skett till elva svenska och internationella institutionella investerare innefattande större befintliga och nya aktieägare: Lannebo Fonder, Nordea Fonder, Didner Gerge, Swedbank Robur, Fondita, Strand Kapitalförvaltning, Paradigm Capital, Öhmans Luxembourg, Chaps Kapital, Prior Fonder och Cintura AB.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015 kl. 20.30.
Prenumerera

Dokument & länkar