Nu är det dags för alla 18-åringar att svara på frågorna i mönstringsunderlaget - Skyldigheten gäller i år 93 000 ungdomar födda år 2000

Först ut att svara på frågorna i mönstringsunderlaget är ungdomarna i Stockholmsområdet. Frågorna handlar bland annat om hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Rekryteringsmyndigheten använder svaren i mönstringsunderlaget för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. I år är det ungdomar födda 2000 som ska svara på frågorna. Omkring 8 000 av dem kommer sedan att kallas till mönstring.

Under veckan får de första 18-åringarna sina brev med inloggningsuppgifter till årets mönstringsunderlag. Breven skickas ut postnummervis och först ut att svara på frågorna är ungdomarna i Stockholmsområdet. Mönstringsunderlaget består av ett 50-tal frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Ungdomarna ska logga in på webben och svara på frågorna inom 14 dagar efter att de har fått brevet.

Omkring 8 000 ska kallas till mönstring

Från 2011 och fram till förra året har skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt varit vilande. I mars 2017 bestämde regeringen att skyldigheten ska gälla igen. De flesta svenska medborgare som är bosatta i Sverige och som fyller 18 år under 2018 är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna information om sig själva i mönstringsunderlaget. Det rör sig i år om drygt 93 000 ungdomar. Av dessa väljer Rekryteringsmyndigheten sedan ut omkring 8 000 ungdomar som kallas till mönstring. De som väljs ut är de som bedöms ha bäst förutsättningar att klara grundutbildningen med värnplikt. Fysiska förutsättningar och inställning till att göra grundutbildningen är faktorer som påverkar bedömningen.

-       Värnplikten kan vara en möjlighet för många 18-åringar. Under värnplikten får man lära sig mycket som man sen kan ha nytta av i andra sammanhang. Värnplikten innebär möjligheter, men är också en skyldighet. Om du inte lämnar uppgifter till mönstringsunderlaget, inte kommer till mönstringen om du blir kallad eller inte genomför utbildningen om du blir inskriven kan det bli fråga om rättsliga konsekvenser, säger Bengt Forssten, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten.

4 000 ska göra grundutbildningen med värnplikt

Det finns två vägar till mönstring och grundutbildning med värnplikt. Den ena vägen gäller de som fyller 18 år under året. Den går via kallelse till mönstring. Den andra vägen är öppen för alla som inte blir kallade till mönstring och går via en frivillig ansökan. Det finns totalt 4 000 utbildningsplatser som ska fyllas av både de som kallas till mönstring och av de som ansöker frivilligt om att få mönstra.

        Vår erfarenhet från förra årets mönstringsunderlag är att intresset för att mönstra är stort. Förra året kallade vi 6 000 ungdomar födda 1999 till mönstring, men många fler var intresserade och hade de fysiska förutsättningarna, säger Bengt Forssten, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten.

        De ungdomar som är intresserade men som inte blir kallade till mönstring kan istället frivilligt ansöka om prövning till grundutbildningen. Är man äldre än 18 år är man givetvis också välkommen att ansöka, säger Bengt Forssten, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten.

Besked om man ska mönstra eller inte kommer i maj

I maj beslutar Rekryteringsmyndigheten om vilka 8 000 som ska kallas till mönstring. Då får alla som har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget besked om de ska mönstra eller inte. Mönstringen sker i Stockholm och i Malmö. Grundutbildningen med värnplikt sker sedan på olika orter runt om i landet och är 4-11 månader lång, beroende på befattning. Ungdomarna genomför utbildningen efter att de har avslutat sina gymnasiestudier.

Totalförsvarsplikten gäller alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år som är folkbokförda i Sverige. Plikten omfattar mönstringsunderlaget, mönstring, grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring samt krigstjänstgöring.

När kommer brevet med inloggningsuppgifter?

Datum för när utskicken av brev med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget går ut till ungdomarna i respektive postnummerområde finns i bifogad lista. Eftersom breven skickas via post dröjer det några dagar från att breven skickas till att de når mottagarna.

Mer information

För mer information, pressbilder och bokning av intervjuer vänligen kontakta: Sofie Engström, presskontakt på Rekryteringsmyndigheten
070 601 88 83, sofie.engstrom@rekryteringsmyndigheten.se

rekryteringsmyndigheten.se/18ar finns mer information om mönstringsunderlaget, mönstring och grundutbildning med värnplikt.

rekryteringsmyndigheten.se/monstringsstatistik finns statistik från förra årets mönstringsunderlag (då kallat beredskapsunderlag).

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Rekryteringsmyndigheten har flera uppgifter: · Vi administrerar mönstringsunderlaget. Från och med 2017 mönstrar vi och skriver in de mest lämpade till grundutbildning med värnplikt. · Vi prövar och bedömer också alla som söker frivilligt till Försvarsmaktens militära utbildningar och placerar rätt personer i krigsförbanden. · Vi stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret, till exempel polisen, med urval till utbildningar och yrken med särskilda krav. Bland våra ca 140 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer. Vi finns idag på tre orter – Karlstad, Stockholm och Malmö. www.rekryteringsmyndigheten.se

Om oss

Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet. Rekryteringsmyndigheten har flera uppgifter: · Vi administrerar mönstringsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär. Från år 2017 mönstrar vi och skriver in de mest lämpade till grundutbildning med värnplikt. · Vi prövar och bedömer också alla som söker frivilligt till Försvarsmaktens militära utbildningar och placerar rätt personer i krigsförbanden. · Vi stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret, till exempel Polisen, med urval till utbildningar och yrken med särskilda krav. Bland våra cirka 180 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer. Vi finns idag på tre orter - Karlstad, Stockholm och Malmö. www.rekryteringsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

Värnplikten innebär möjligheter, men är också en skyldighet.
Bengt Forssten, avdelningschef